Redakcja Biuletynu

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:
.....................
........................,
ul......................,
tel. ................................. , fax. ....................................,
e-mail: ..........................

Za modyfikację informacji odpowiada:
Leszek Kupidura
tel. 0601 34-79-09
e-mail: l_kupidura@o2.pl
Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Kupidura
(2008-06-12 12:53:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Kupidura
(2008-06-12 12:53:27)