Funkcje i zadania

Przedmiotem działania spółki jest: działalność produkcyjna, handlowa i usługowa a w szczególności:

  1. produkcja, przesył i dystrybucja ciepła z zakupu oraz wytworzonego we własnych źródłach, do odbiorców,
  2. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  3. demontaż wyrobów zużytych,
  4. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

Podstawowy przedmiot działania Spółki jest koncesjonowany przez Urząd Regulacji Energetyki, koncesjami na produkcje, przesył i dystrybucję ciepła, których ważność obowiązuje do listopada 2028 r., a na obrót ciepłem do października 2023 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Kupidura
(2008-06-13 10:02:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Kupidura
(2018-10-18 08:48:37)